Petycja do WSZYSTKICH rządów: godna płaca dla matek oraz innych opiekunów i opiekunek

Opieka nad ludźmi jest podstawą funkcjonowania każdego społeczeństwa, jednak praca ta – wykonywana w większości przez kobiety – pozostaje niedoceniona i zbyt słabo opłacana.
Domagamy się, aby

1. Godną płacę otrzymywała każda osoba pracująca, w tym matki oraz inni opiekunowie i opiekunki.

2. W budżetach krajowych i międzynarodowych uwzględniano redystrybucję zasobów finansowych na rzecz wsparcia matek oraz innych opiekunów i opiekunek.

Podpisz tutaj

 

Poproś o podpisanie swoją organizację lub grupę.


Dotychczas podpisali

Domagamy się godnej płacy dla matek oraz innych opiekunów i opiekunek ponieważ:

• Każda osoba pracująca ma prawo do godnej płacy. Kobiety wykonują 2/3 globalnej pracy – w domu, na roli, w społeczności lokalnej – jednak większość tej pracy pozostaje niewynagrodzona.

Kobiety wszędzie na świecie są najważniejszymi opiekunkami, walcząc o przetrwanie i dobro dzieci, osób chorych, niepełnosprawnych i starszych, tak w domu, jak i poza nim, zarówno w czasie pokoju, jak i podczas wojny. Kobiety wytwarzają większość światowych zasobów żywności.

• Większość opiekunek i opiekunów, począwszy od matek, nie otrzymuje wynagrodzenia i nie jest uznawana za pracowników.

Wiele osób wykonujących pracę opiekuńczą to ludzie niepełnosprawni, dzieci zajmujące się młodszymi od siebie lub niepełnosprawnymi rodzicami, dziadkowie i babcie rezygnujący z odpoczynku na emeryturze na rzecz opieki nad dziećmi swoich dzieci.

• Opieka to praca wymagająca, jednak na rynku pracy – w zawodach obejmujących prowadzenie domu, opiekę nad dziećmi czy nawet pielęgniarstwo – umiejętności potrzebne do jej wykonywania są nisko opłacane.

Docenienie pracy opiekuńczej pomogłoby wyrównać zarobki kobiet i mężczyzn. Skłoniłoby także większą liczbę mężczyzn do zajmowania się opieką.

• Zależność finansowa w sytuacji niewynagradzania pracy opiekuńczej, sprawia, że kobiety wpadają w pułapkę związków naznaczonych przemocą.

• Wiele matek ma kilka prac jednocześnie, a czas jaki poświęcają dzieciom uzależniony jest od pracy zarobkowej. Stwarza to sytuację dla wszystkich wyczerpującą i stresującą.

• Gdy matki popadają w ubóstwo i pracują ponad siły, wówczas cierpią dzieci, doświadczając głodu, chorób, przemocy i wyzysku.

Matki, które muszą powrócić do pracy zarobkowej tuż po urodzeniu dziecka, rzadziej karmią piersią.

• Pracownicy, którzy korzystają z urlopów w celu opieki nad dziećmi i innymi bliskimi osobami, tracą zarobki, możliwość awansu, świadczenia socjalne i emeryturę.

Dewaluacja pracy opiekuńczej oznacza dewaluację ludzi, związków i życia jako takiego.

Inwestowanie w pracę opiekuńczą zmienia kierunek polityki gospodarczej i społecznej ku trosce o przetrwanie, zdrowie i dobrobyt każdego człowieka, a także o dobro planety, która nam wszystkim zapewnia życie.

Autorki petycji:
Global Women’s Strike (GWS) ● Women of Colour in GWS gws@globalwomenstrike.net www.globalwomenstrike.net 020 7482 2496
Crossroads Women’s Centre, 25 Wolsey Mews, NW5 2DX